B&I Consult
Adviseurs voor Beleid & Informatie
Profiel

 

B&I Consult is in 2012 opgericht door Wijnand Heijnen. Zijn ervaring bij diverse organisaties in de publieke sector en bij gerenommeerde adviesbureaus heeft geleid tot een bedrijf met een eigen profiel.


Beleid & Informatie zijn daarin de kernbegrippen.


Eerdere opdrachten zijn uitgevoerd voor onder meer:

·       Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

·       Sociale Verzekeringsbank (SVB)

·       Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

·       Stichting Inlichtingenbureau

·       Ministerie van VWS

·       Ministerie van SZW

·       ICTU

·       Diverse gemeenten