B&I Consult
Adviseurs voor Beleid & Informatie
Home

 

B&I Consult richt zich als adviesbureau op het verbinden van beleid, uitvoering en informatie binnen de publieke sector.


B&I Consult is actief in projecten die erop gericht zijn de effectiviteit van beleid te vergroten door een optimale inrichting van informatievoorziening te realiseren. Verbeteren van de dienstverlening, efficiënter maken van de uitvoering en bedrijfsvoering: de sleutel ligt vaak bij de inrichting van werk- en informatieprocessen. Informatie moet het werk van professionals ondersteunen, zodat zij zich kunnen richten op de dienstverlening aan burgers en bedrijven.


B&I Consult beschikt over expertise bij beleidsontwikkeling en –evaluatie, (overheids)informatiebeleid, keteninformatisering en basisregistraties, bedrijfsvoering en procesoptimalisatie en programma- en projectmanagement.


Actief is B&I Consult op diverse (beleids)terreinen in de publieke sector:

  • werk & inkomen, participatie
  • zorg en maatschappelijke ondersteuning
  • dienstverlening & informatiebeleid, burgerzaken


Welkom op deze site.